Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań
Polska (Poland)

telefon: +48 61 665 15 00
fax: +48 61 665 15 05

e-mail: biofarm@biofarm.pl